Overena saglasnost roditelja

Sva maloletna lica za putovanje u inostranstvo moraju imati važeći biometrijski pasoš.
Ono što je velika nedoumica, i što zakonom nije regulisano, je da li maloletna lica koja putuju u inostranstvo sa jednim od roditelja, trećom osobom ili pak putuju sama, trebaju da imaju overenu saglasnost roditelja za prelazak granice. Zakon kaže jedno, dok praksa ponekad zna da bude i drugačija.

Ministarstvo unutrašnjih poslova kaže da zakon ne predviđa obavezu posedovanja overene saglasnosti roditelja ukoliko dete putuje sa jednim od roditelja, trećom osobom ili samo. Radi se o Zakonu o prelaženju državne granice i kretanju u graničnom pojasu koji ovako nešto ne reguliše, već reguliše samo obavezu posedovanja važeće putne isprave. Ako se ravnamo prema tome, dete koje poseduje biometrijsku putnu ispravu Republike Srbije, može da putuje sa jednim od roditelja ili sa trećom osobom, a overena saglasnost roditelja može biti potrebna prilikom kontrole graničnih organa države u koju se putuje ili države preko čije teritorije smo u tranzitu. S aspekta nadležnosti Uprave granične policije, pošto ne postoji zakonska obaveza posedovanja overene saglasnosti roditelja prilikim putovanja u inostranstvo, nema smetnji da dete koje poseduje biometrijski pasoš Republike Srbije, putuje sa jednim od roditelja ili trećom osobom.

Sa jedne strane, ovo bi i bilo logično, da dete koje putuje sa jednim od roditelja ne mora da ima overenu saglasnost drugog roditelja, s obzirom da maloletno lice, po važećem Zakonu o putnim ispravama, ne može da dobije pasoš bez saglasnosti oba roditelja. Ali pak s druge strane, dolazimo do sve učestalijih kriminalnih pojava, poput trgovine decom i sl., gde možemo zaključiti da je ipak poželjno da svako dete koje putuje sa trećom osobom, poseduje overenu saglasnost roditelja.

Šta kaže praksa? Situacije su različite i ne možemo predvideti reakcije granične policije. Može vam se dogoditi da vam jednom traže overenu saglasnost roditelja, a drugi put da vam tu istu saglasnost niko ne traži.

I šta onda raditi? Pa idemo po onom našem starom srpskom „Od viška glava ne boli“. Naravno, ako se vodimo zdravim razumom, nećemo kretati na put u inostranstvo sa maloletnim detetom, bez overene saglasnosti roditelja, pogotovo ako imamo u vidu da nam tu istu saglasnost može zatražiti država u koju putujemo ili pak država kroz koju smo u tranzitu, a nikada se ne zna kada će nam tu saglasnost zatražiti i naša granična policija. Bolje je da je imamo uz sebe, nego da nam se desi da ne možemo da predjemo granicu i da budemo prinudjeni da se vratimo nazad, što i nije baš prijatno.

Formular za saglasnost roditelja overava se u opštini, mesnoj zajednici ili sudu, gde se i dobija blanko formular, koji se popunjava na licu mesta. Za maloletno lice koje putuje sa jednim od roditelja potrebna je overena saglasnost od strane drugog roditelja, dok kod maloletnog lica koje putuje sa trećom osobom potrebna je overena saglasnost od strane oba roditelja. Pre overe saglasnosti, proverite kolika je visina taksi u mesnoj zajednici i u sudu, jer mogu da postoje razlike iako je isti grad u pitanju.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>