Pasoš

PASOŠ
Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu. Pasoš mora da važi najmanje 3 meseca nakon planiranog datuma napuštanja teritorije Grčke. Za državljane Republike Srbije, koji poseduju crveni biometrijski pasoš nije potrebna viza za Grčku za boravak do 90 dana u periodu od 6 meseci. Ukoliko neko putuje iz drugih razloga sa namerom da u Grčkoj boravi duže od 90 dana, potrebno je da pre putovanja dobije posebnu vizu. Savetujemo putnicima da prilikom ulaska u Grčku provere da li su im grčki pogranični organi stavili pečat o ulasku u pasoš, kako ne bi imali problem prilikom izlaska iz Grčke.
Preporučujemo da fotokopirate prvu stranicu pasoša, kao i da ne držite sva dokumenta na jednom mestu, što može biti od velike važnosti ako se desi gubitak pasoša ili kradja. Ukoliko se to desi odmah obavestite lokalnu policiju u mestu gde boravite i zatražite potvrdu da ste prijavili gubitak ili kradju dokumenta. Takvu potvrdu vam policijski organi neće izdati ukoliko ne znate broj pasoša, lične karte ili vozačke dozvole i iz tog razloga je poželjno da imate fotokopiju dokumenta kod sebe ili da znate broj pasoša. Potom je neophodno obraćanje diplomatsko konzularnom predstavništvu Republike Srbije od kojih se dobija putni list-dokumenat koji važi isključivo za povratak u Srbiju.

Brojevi naše ambasade u Atini: +30210/777-43-44, +30210/777-43-55, +30210/747-23-60
E-mail: beograd@hol.gr  i  konzulat@embassyofserbia.gr
Brojevi našeg konzulata u Solunu: +302310/244-265, +302310/244-266, +302310/244-267
E-mail: srbcons@otenet.gr

Još prilikom planiranja letovanja, proverite važnost vaših pasoša, posebno dečijih pasoša, jer su česti slučajevi da roditelji skroz smetnu sa uma da je detetu istekao pasoš, iz razloga što se dečiji pasoš izdaje na mnogo kraći vremenski period. Ukoliko vam se ipak desi da nekoliko dana pred put primetite da je vaš pasoš istekao ili pasoš vaših saputnika, sa vaučerom agencije, možete da podnesete molbu za izdavanje pasoša po hitnom postupku.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>