Potrebna dokumenta

Potrebna dokumenta u džep i krenite mirno i opušteno na put u Grčku.

Na našoj stranici saznajte koja potrebna dokumenta je obavezno da imate, a koja ne, ukoliko se spremate na put za Grčku i upoznajte se sa mnogim drugim korisnim informacijama.

Pre polaska na put obavezno proverite da li imate sva potrebna dokumenta:
• da li vam je pasoš važeći
• da li je pasoš viziran, ukoliko nameravate da ostanete u Grčkoj duže od 90 dana
• da li imate druga dokumenta koja Vam mogu zatražiti pogranični organi naše države, države kroz koju ste u tranzitu ili države u koju putujete.
Potrebna dokumenta koja vam mogu zatražiti granični službenici:
Uredbom Vlade Republike Srbije od 02.06.2011. godine propisano je da granična policija Republike Srbije može, prilikom putovanja naših državljana u inostranstvo, pored važećeg biometrijskog pasoša, tražiti na uvid i druga potrebna dokumenta:
• potvrdu o rezervaciji hotela ili vaučer turističke agencije (ne važi za putnike koji idu autobuskim prevozom u organizaciji turističke agencije);
• ukoliko nemate potvrdu o rezervaciji hotela ili vaučer turističke agencije, treba da imate pozivno pismo privatnog ili pravnog lica u inostranstvu ;
putno zdravstveno osiguranje;
• povratnu prevoznu kartu (ukoliko ne putujete u organizaciji turustičke agencije);
overena salasnost roditelja za prelazak maloletnog deteta preko granice sa jednim od roditelja ili sa trećim licem.
Ista ta dokumenta, mogu vam zatražiti na uvid i pogranični organi Grčke.
Preporučujemo da pre polaska na put:
• fotokopirate prvu stranicu pasoša i lične karte, kao i da ne držite sva dokumenta na jednom mestu (ovo može biti važno ukoliko se desi da izgubite pasoš ili budete pokradeni)
• da obavezno uzmete putno zdravstveno osiguranje za period ukupnog planiranog boravka u inostranstvu (ovo je posebno značajno ukoliko dodje do povređivanja ili potrebe da vam se ukaže hitna medicinska zaštita)
• da imate uz sebe telefonske brojeve i email adresu konzularnog predstavništva Republike Srbije, najbližeg destinaciji na kojoj boravite (klikom na link saznajte brojeve i email).

Potrebna dokumenta za vozače:
Pored gore navedenih dokumenata, ukoliko planirate put za Grčku svojim automobilom, potrebno je da imate sledeća dokumenta:
• saobraćajnu dozvolu koja se podrazumeva,
• vozačku dozvolu Republike Srbije na novom obrascu (ukoliko je nemate, obavezna je medjunarodna vozačka dozvola),
zeleni karton (ukoliko idete kroz Makedoniju),
• ukoliko vi niste vlasnik vozila sa kojim putujete ili je vozilo pod lizingom, morate imati medjunarodno ovlašćenje-dozvolu za upravljanje tudjim vozilom u inostranstvu, koju vadite u Auto moto savezu uz obavezno prisustvo vlasnika vozila i cena ovlašćenja je 1.500 dinara, a važnost ovlašćenja je godinu dana.

Skrećemo pažnju da ulazak u šengenski prostor svakako neće biti odobren licima koja predstavljaju opasnost za javni red i mir, javno zdravlje i unutrašnju bezbednost, kao i licima koja se po bilo kom osnovu nalaze na listama zabrane ulaska u neku od zemalja članica Šengena.
I još jednom za kraj, nemojte da čekate zadnji momenat i da proveravate vaše dokumente pre nego što zaključate vrata stana i krenete na letovanje, već to uradite mnogo ranije, kako biste na vreme mogli da pribavite potrebna dokumenta, ukoliko vam nešto nedostaje.

Srećan put i bezbedno i opušteno letovanje želi vam ekipa „Sunny travel“-a, koja je uz vas od prvog momenta planiranja vašeg letovanja pa sve do vašeg povratka kući.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>