Potrebna dokumenta

Potrebna dokumenta u džep i krenite mirno i opušteno na put u Grčku.

Na našoj stranici saznajte koja potrebna dokumenta je obavezno da imate, a koja ne, ukoliko se spremate na put za Grčku i upoznajte se sa mnogim drugim korisnim informacijama.

Putno zdravstveno osiguranje
Pasoš
Zeleni karton
Overena saglasnost roditelja
Medjunarodna vozačka dozvola

Pre polaska na put obavezno proverite da li imate sva potrebna dokumenta:
• da li vam je pasoš važeći
• da li je pasoš viziran, ukoliko nameravate da ostanete u Grčkoj duže od 90 dana
• da li imate druga dokumenta koja Vam mogu zatražiti pogranični organi naše države, države kroz koju ste u tranzitu ili države u koju putujete.
Potrebna dokumenta koja vam mogu zatražiti granični službenici:
Uredbom Vlade Republike Srbije od 02.06.2011. godine propisano je da granična policija Republike Srbije može, prilikom putovanja naših državljana u inostranstvo, pored važećeg biometrijskog pasoša, tražiti na uvid i druga potrebna dokumenta:
• potvrdu o rezervaciji hotela ili vaučer turističke agencije (ne važi za putnike koji idu autobuskim prevozom u organizaciji turističke agencije);
• ukoliko nemate potvrdu o rezervaciji hotela ili vaučer turističke agencije, treba da imate pozivno pismo privatnog ili pravnog lica u inostranstvu ;
putno zdravstveno osiguranje;
• povratnu prevoznu kartu (ukoliko ne putujete u organizaciji turustičke agencije);
overena salasnost roditelja za prelazak maloletnog deteta preko granice sa jednim od roditelja ili sa trećim licem.
Ista ta dokumenta, mogu vam zatražiti na uvid i pogranični organi Grčke.
Preporučujemo da pre polaska na put:
• fotokopirate prvu stranicu pasoša i lične karte, kao i da ne držite sva dokumenta na jednom mestu (ovo može biti važno ukoliko se desi da izgubite pasoš ili budete pokradeni)
• da obavezno uzmete putno zdravstveno osiguranje za period ukupnog planiranog boravka u inostranstvu (ovo je posebno značajno ukoliko dodje do povređivanja ili potrebe da vam se ukaže hitna medicinska zaštita)
• da imate uz sebe telefonske brojeve i email adresu konzularnog predstavništva Republike Srbije, najbližeg destinaciji na kojoj boravite (klikom na link saznajte brojeve i email).

Potrebna dokumenta za vozače:
Pored gore navedenih dokumenata, ukoliko planirate put za Grčku svojim automobilom, potrebno je da imate sledeća dokumenta:
• saobraćajnu dozvolu koja se podrazumeva,
• vozačku dozvolu Republike Srbije na novom obrascu (ukoliko je nemate, obavezna je medjunarodna vozačka dozvola),
zeleni karton (ukoliko idete kroz Makedoniju),
• ukoliko vi niste vlasnik vozila sa kojim putujete ili je vozilo pod lizingom, morate imati medjunarodno ovlašćenje-dozvolu za upravljanje tudjim vozilom u inostranstvu, koju vadite u Auto moto savezu uz obavezno prisustvo vlasnika vozila i cena ovlašćenja je 1.500 dinara, a važnost ovlašćenja je godinu dana.

Skrećemo pažnju da ulazak u šengenski prostor svakako neće biti odobren licima koja predstavljaju opasnost za javni red i mir, javno zdravlje i unutrašnju bezbednost, kao i licima koja se po bilo kom osnovu nalaze na listama zabrane ulaska u neku od zemalja članica Šengena.
I još jednom za kraj, nemojte da čekate zadnji momenat i da proveravate vaše dokumente pre nego što zaključate vrata stana i krenete na letovanje, već to uradite mnogo ranije, kako biste na vreme mogli da pribavite potrebna dokumenta, ukoliko vam nešto nedostaje.

Srećan put i bezbedno i opušteno letovanje želi vam ekipa „Sunny travel“-a, koja je uz vas od prvog momenta planiranja vašeg letovanja pa sve do vašeg povratka kući.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>