Vila Sofia – Nikiti

Nikiti

Vila Sofia 

Nalazi se na oko 270m od plaže. Vila Sofia je renovirana 2011. godine i u ponudi su studiji, apartmani i mezonete koji se nalaze u niskom, visokom prizemlju i prvom spratu. Mezonete su na dva nivoa, s tim što se u nekim spavaća soba nalazi na gornjem, a u drugim na donjem nivou. Svi tipovi smeštaja imaju SAT TV, internet, klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu. Vila Sofia ima i lepo uređeno dvorište sa roštiljem.

Cenovnik Grčka leto 2018

Cenovnik Prevoza Srbija-Sitonia 2018

Autobuski prevoz
Za prevoz se koriste udobni visokopodni i spratni luksuzni turistički autobusi sa TV/VIDEO i klima
uređajem. Po dolasku gostiju u letovalište, goste sačekuju predstavnici koji gostima prevoze
prtljag od autobusa do ispred kuće. Transferi, do i od Novog Sada, do i od Beograda, odnosno
do i od mesta priključenja autobusu na relaciji Subotica-Novi Sad-Beograd-Niš-Sitonija,mogu biti
organizovani minibusom, kombijem ili putničkim automobilom, a u zavisnosti od broja putnika.
Raspored sedenja u autobusu je određen redosledom prijave. Ukoliko stranke imaju
želju da odaberu sedište, to je moguće uz doplatu od 8 eur-a po osobi.
Polazak je dan ranije u odnosu na prvi dan korišćenja apartmana. Mesto polaska autobusa iz Beograda je sa parkinga ispred Home centra kod Beogradskog sajma. Mesta polaska iz ostalih gradova su objavljena na internet stranici. U slučaju izmenjenjih okolnosti Organizator zadržava pravo
promene mesta polaska o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Polazak iz Beograda je
u 19:00. Okvirno vreme polaska iz ostalih mesta je navedeno u tabeli, tačno vreme polaska će biti
potvrđeno pre polaska na put. Povratak iz letovališta u zavisnosti od mesta je izmedju 17-19h.

Posebne skraćenice i oprema
DM – terasa sa direktnim pogledom na more PT – prolazna terasa
BM – terasa sa bočnim pogledom na more IT – izdvojena terasa
UT – ulaz u studio je preko terase BT – bez terase
NP – studio/apartman je u nivou niskog prizemlja ZT – studio sa zajedničkom terasom
NN – nov nameštaj
Najam studija ili apartmana
Početak boravka je najranije u 15:00h prvog dana, a završava se najkasnije u 09:30h poslednjeg
dana smene/boravka. Cena uključuje troškove električne energije, tople i hladne vode, korišćenja
inventara, komunalnu taksu i porez. Sastavni deo inventara je posteljina (promena jednom u toku
smene) ali ne i peškiri, toalet papir, sapuni, sredstva za održavanje čistoće ili pranje posudja. U toku
boravka, gosti sami iznose smeće i održavaju čistoću a u obavezi su na domaćinski odnos prema
inventaru i opremi kao i na poštovanje kućnog reda. Eventualne štete, prouzrokovane nepažnjom,
treba prijaviti domaćinu ili predstavniku i iste nadoknaditi. U određenim objektima vlasnici kuća/
apartmana uzimaju jedan pasoš prilikom dolaska kao garanciju naplate eventualne štete.
Postoje kuće u kojima gosti imaju uslugu održavanja čistoće i tokom boravka i to dinamikom koja
se može razlikovati od kuće do kuće. U nekim kućama je to svaki drugi dan dok je u drugim na pola
smena. Čišćenje tokom boravka ne podrazumeva generalno spremanje apartmana, pranje sudova
i slično već brisanje podova i čišćenje kupatila. Kuće koje nude ovu uslugu se razlikuju i po ikonici
Pojedini standardi izgradnje i opremanja smeštajnog objekta i jedinica nisu adekvatni našim, na
čega Organizator nije mogao imati uticaja. Kuhinje su, većinom, opremljene samo elementarnim
inventarom za pripremanje, konzumiranje i čuvanje hrane sa time da je frižider, većinom, od 140 litara odnosno mali, a rešo najčešće sa dva grejna tela, bez rerne. Kupatila su uvek sa tušem (sa ili bez
tuš kade), sa odvodnim cevima malih profila i ponekad skromnih dimenzija. Kao i u većini delova
Grčke, voda ni na Halkidikiju nije za piće. Na kvalitet, boju i izgled vode iz vodovoda vlasnici kuća
ne mogu imati uticaja. Lokalni vodovod garantuje tehničku ispravnost vode za potrebe održavanja
lične higijene. U nemogućnosti da u opisima objekata detaljno navede sve karakteristike svih
smeštajnih jedinica, Organizator predlaže da korisnici usluga zatraže precizne informacije o istima,
pre prijave za izabrani studio ili apartman.
Oprema
Svi studiji i apartmani imaju terasu, wc i tuš sa toplom i hladnom vodom, sto i stolice, orman, kuhinju sa frižiderom koja je opremljena prema broju osoba (tanjiri, čaše, šolje, noževi, viljuške, kašike,
šerpa, tiganj, džezva za kafu). Promena posteljine je na pola smene. Domaćini kuća na dan zamene
posteljine dostavljaju čistu posteljinu koju gosti sami zamenjuju kao što i sami održavaju higijenu
apartmana tokom svog boravka. Pored standardne opreme apartmani mogu imati i odredjenu opremu koja ih izdvaja u odnosu na ostale apartmane iz ponude. U cenovnicima su pored naziva
određenih kuća nalaze brojevi. Brojevi su konkretni brojevi određenog studija ili apartmana koji se
u odredjenom smislu razlikuje u odnosu na studije/ apartmane istog tipa u okviru kuće. To se može
odnositi na veličinu ili lokaciju terase, kao i na prostranost samog apartmana, zbog koje i postoji razlika u ceni u odnosu na ostale iz odredjene kuće. Molimo goste da ponesu svoje peškire, s obzirom
da peškiru nisu deo standardne opreme studija/apartmana.
KLIMA UREÐAJ – U kućama gde je korišćenje klima uredjaja uključeno u cenu, tj. nema doplate
– gratis je, a tehnički nije rešen automatski prestanak rada uredjaja prilikom otvaranja prozora ili
napuštanja sobe, korisnici se obavezuju na domaćinsko korišćenje istih. U kućama u kojima se
korišćenje klima uredjaja doplaćuje, doplata cene za klimu se kreće od 5-6 eur/dan i razlikuje se
od kuće do kuće. U duplexima ili apartmanima sa dva klima uređaja čije korišćenje nije uključeno u
cenu, doplata je 8 eur-a za oba uređaja (npr. Ostraco, Papus…).
TV – televizija sa lokalnim programima
SAT TV – televizija sa lokalnim i jednim ili više stranih programa
Televizijski programi u apartmanima zavise uglavnom od vrste korisničkog paketa. U nekim
sobama korisnici imaju prijemnik gde gost sam bira kanal iz ponude tog satelita. U drugim kućama,
prijemnici se ne nalaze u svakoj sobi, te korisnik ima na raspologanju kombinaciju analognih kanala
+ jedan ili nekoliko kanala iz satelitske ponude. Naznaka da kuća poseduje satelitsku televiziju ne
podrazumeva RTS, EUROSPORT. Molimo Vas da ukoliko neku kuću birate zbog odredjenog kanala
da se o prijemu istog podrobnije informišete u Vašoj turističkoj agenciji.
WIRELESS – kuća ima signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta.
Uslugu besplatnog bežinog interneta pružaju domaćini kuća preko lokalnih provajdera internet
usluga. Protok prosečne brzine, koji se bežično šalje putem rutera u centralnom delu objekta, nije
predviđen za strogo profesionalnu upotrebu. Za korišćenje gost dobija šifru od predstavnika ili
domaćina kuće. Agencija nije u mogućnosti da garantuje, niti snosi odgovornost, za jačinu signala,
pokrivenost apsolutno svih studija kao ni brzinu protoka. Ukoliko određenu kuću iz poslovnih ili
drugih razloga birate upravo zbog ove usluge, savetujemo da se pre uplate podrobnije informišete
u Vašoj turistikoj agenciji kako bi Vam preporučili čak i određenu sobu gde je proverena stabilnost
i jačina signala.

Program putovanja obuhvata:
– smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
– prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz
posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
– zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo UNIQA osiguranje
– turističku taksu, u iznosu od 0,5 eur po danu po smeštajnoj jedinici; način i mesto naplate ove
takse nisu bili poznati u vreme štampanja kataloga.
– fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
– ostale nepomenute troškove

Organizator putovanja: ASTRA TRAVEL DOO, Beograd, Ivankovačka 20a, Licenca OTP 85/2010, Tekući račun 150-1200310003851-58 Credy banka

Uslovi plaćanja
Uslovi i način plaćanja apartmanskog smeštaja
Rezervacija se smatra konačnom prilikom uplate 40% od celokupnog iznosa aranžmana.
Preostalih 60% od celokupnog iznosa aranžmana potrebno je uplatiti do mesec dana pre puta.
Dinamika plaćanja
1. UPLATA U CELOSTI prilikom rezervacije.
2. UPLATA NA RATE uz akontaciju od 30%. Sve rate se obračunavaju u EUR-ima a naplaćuju u
dinarskoj protivvrednosti na dan dospeća rate i dospevaju najkasnije do 15-og u mesecu.
– ČEKOVIMA na do 12 MESEČNIH RATA BEZ UVEĆANJA, s tim da poslednja rata dospeva najkasnije 15. decembra. Iznos pojedinačne rate bi bio obračunat u eurima, a stvarna naplata bi bila u kešu ili
čekovima u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan donošenja ili dospeća rate, najkasnije svakog
15-og u mesecu. Za rate koje dospevaju tokom ili posle iskorišćenog aranžmana, neophodno je
deponovanje čekova u agenciji 15 dana pre polaska na put.
– preko ADMINISTRATIVNE ZABRANE na do 12 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE s tim da poslednja
rata dospeva najkasnije 15. decembra. Rata se obračunava u eurima, a stvarna naplata se vrši u
dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate.
3. PLATNE KARTICE Visa, Master, Dina i Maestro.
4. KREDIT BANKE po uslovima koje određuje banka na dan sklapanja ugovora.
Najam studija/apartmana
Cene su za najam studija/apartmana za navedeni broj noći i maksimalan broj osoba bez obzira na
uzrast. Pored navedenog broja osoba bez posebne doplate i bez sopstvenog ležaja može boraviti
dete do 6 godina. Dete starije od 6 godina, a mladje od 12 godina može boraviti pored maksimalnog broja osoba u apartmanu bez sopstvenog kreveta uz doplatu od 5eur/danu. Postoje kuće
u kojima boravak više od maksimalnog broja osoba nije moguć ni uz doplatu. Pored takvih kuća,
ovo nije moguće ni u 1/2+1, 1/2+2,1/3+1 ,1/4, 1/5 studijima, 1/4+1 apartmanima, 1/5+1 duplexima.
Paket aranžmani
Cena sa zvezdicom * predstavlja cenu paket aranžmana i izražena je po osobi. Uključuje smeštaj u
izabranoj kući u odredjenom tipu smeštaja i autobuski prevoz. Cena paket aranžmana je ista iz svih
mesta garantovanog polaska autobuskog prevoza na Sitoniju, osim za polaske iz Niša gde se cena
umanjuje najmanje 10 eur-a po osobi, a u zavisnosti od načina plaćanja.
Spajanje smena
Gosti koji koriste autobuski prevoz i spajaju dve smene plaćaju cenu paket aranžmana za jednu
smenu i cenu najma smeštaja za narednu smenu boravka. Gosti koji koriste sopstveni prevoz
plaćaju zbir cena za obe smene, s tim što im se odobrava popust u visini od 8%. (Ovaj popust se
ne može sabirati sa ostalim popustima, već se odobrava samo u slučaju da ga putnici nisu ostvarili
uplatom u celosti.) Popust ne važi u kućama koje nisu na popustu.
Sopstveni prevoz
Za goste koji koriste sopstveni prevoz ne postoji niti doplata niti dinarski deo aranžmana. Gosti se
po dolasku u letovalište javljaju predstavniku koji ih smešta u studije/apartmane.
Maksimalan broj osoba
Maksimalan broj osoba predstavlja broj osoba koji može boraviti u određenom tipu smeštaja.
Prilikom prijave se navode imena svih putnika koji će boraviti u odredjenom studiju ili apartmanu.
Iako je cena izražena po studiju/apartmanu, ista je obračunata za tačno odredjen broj osoba u
odredjenom studiju/apartmanu.

Tipovi smeštaja
Svi smeštajni kapaciteti na Sitoniji u svom sastavu imaju kupatilo, kuhinjski deo ili izdvojenu kuhinju,
terasu i odgovarajući broj ležaja. Broj ležaja definiše i maksimalan broj osoba koje mogu boraviti
u određenoj smeštajnoj jedinici. Dole su navedeni uobičajeni tipovi apartmanskog smeštaja, za
raspored i strukturu određenog studija/apartmana detaljnije se informišite pomoću kataloga ili u
vašoj turističkoj agenciji.
1/2 studio – soba sa kuhinjskim delom, dva klasična kreveta ili jedan francuski krevet
1/2+1 studio – soba sa kuhinjskim delom, francuskim krevetom ili dva klasična kreveta i jednim
pomoćnim krevetom ili foteljom na rasklapanje
1/2+2 studio – soba sa kuhinjskim delom, francuskim krevetom ili dva klasična kreveta i dve fotelje
na rasklapanje ili krevetima na sprat
1/3 studio – soba sa kuhinjskim delom, jednim francuskim krevetom (ili krevetom na rasklapanje za
dve osobe) i jednim klasičnim krevetom ili tri klasična kreveta
1/3+1 studio – soba sa kuhinjskim delom, jednim francuskim krevetom, jednim klasičnim krevetom
i jednim pomoćnim krevetom
1/4 studio tip 1 – soba sa kuhinjskim delom, jednim francuskim krevetom(ili krevetom na rasklapanje za dve osobe) i dva klasična kreveta ili krevetima na sprat
1/4 studio tip 2 – kuhinja, francuski, klasičan krevet i krevet fioka na izvlačenje veličine i udobnosti
klasičnog kreveta
1/4 studio tip 3 – soba sa kuhinjskim delom, francuskim krevetom i krevetom na rasklapanje za dve
osobe.
1/4 studio sa galerijom – u donjem nivou kuhinja , francuski krevet, na galeriji dva klasična kreveta
1/5 studio – kuća Dora Garden – soba sa kuhinjskim delom, francuskim krevetom, klasičnim
krevetom i krevetom na rasklapanje za dve osobe
1/2 bungalov – soba sa francuskim krevetom (ili dva klasična kreveta), blago izdvojena kuhinja
1/3 bungalov – soba sa francuskim krevetom i klasičnim kretom, blago izdvojena kuhinja
1/4 bungalov – soba sa francuskim krevetom i dva klasična kreveta, blago izdvojena kuhinja
1/2 apartman – spavaća soba sa francuskim krevetom ili dva klasična kreveta, kuhinja
1/2+1 apartman – kuhinja, pomoćni krevet ili fotelja na rasklapanje za jednu osobu, spavaća soba
francuski krevet ili dva klasična kreveta
1/3 apartman – tip I –spavaća soba sa francuskim krevetom i jednim klasičnim krevetom (ili tri
klasična kreveta), kuhinja
1/3 apartman – tip II – dnevna soba sa jednim klasičnim krevetom i kuhinjom, spavaća soba sa
francuskim krevetom (ili dva klasična kreveta)
1/3+1 apartman – dnevna soba sa jednim klasičnim (ili pomoćnim krevetom i kuhinjom), spavaća
soba sa francuskim ležajem i klasičnim krevetom (ili pomoćnim krevetom)
1/4 apartman tip 1 – dnevna soba sa kuhinjom i dva klasična kreveta ili francuskim krevetom (ili krevetom na
rasklapanje za dve osobe), spavaća soba sa francuskim krevetom (ili dva klasična kreveta)
1/4 apartman tip 2 – kuhinja i kreveti na sprat, spavaca soba sa dva klasična ili francuskim krevetom
1/4+1 apartman – dnevna soba sa kuhinjom i dva klasična kreveta ili francuskim krevetom (ili krevetom na
rasklapanje za dve osobe) i jednim pomoćnim krevetom (ili foteljom na rasklapanje), spavaća soba sa francuskim krevetom (ili dva klasična kreveta)
1/5 apartman – dnevna soba sa francuskim krevetom i kuhinjom(ili krevetom na rasklapanje za dve osobe) i
klasičnim krevetom, spavaća soba sa francuskim krevetom (ili dva klasična kreveta)
1/4 apartman sa galerijom – u donjem nivou kuhinja i krevet na rasklapanje za dve osobe, na galeriji francuski
krevet ili dva klasična kreveta
1/5 apartman sa galerijom – u donjem nivou kuhinja sa krevetom na rasklapanje za dve osobe i krevet na
rasklapanje za jednu osobu, na galeriji francuski krevet
1/5 apartman sa galerijom – kuca Laura – u donjem nivou krevet na rasklapanje za dve osobe, na jednoj
galeriji francuski krevet, na drugoj galeriji klasičan krevet, tri terase
1/4+2 apartman sa galerijom – u donjem nivou kuhinja sa krevetom na rasklapanje za dve osobe i krevet na
rasklapanje za jednu osobu, na galeriji francuski krevet i krevet na rasklapanje za jednu osobu
1/4 mezoneta – dnevna soba sa kuhinjom na jednom nivou i dve spavaće sobe sa po jednim francuskim (ili
dva klasična kreveta) na drugom nivou
1/5 mezoneta – dnevna soba sa jednim klasičnim krevetom (ili krevetom na rasklapanje) i kuhinja na jednom
nivou i dve spavaće sobe sa po jednim francuskim (ili dva klasična kreveta) na drugom nivou
1/5 mezoneta – Triton, Neos Marmaras – dnevna soba, kuhinja sa dva klasična kreveta na donjem nivou,
spavaća soba sa francuskim i klasičnim na gornjem nivou
1/6 mezoneta tip 1 – dnevna soba sa krevetom na rasklapanje za dve osobe i kuhinja na jednom nivou i dve
spavaće sobe sa po jednim francuskim (ili dva klasična kreveta) na drugom nivou
1/6 mezoneta tip 2 – dnevna soba sa trosedom na rasklapanje za dve osobe i kuhinja na jednom nivou,
spavaća soba sa francuskim krevetom ili dva klasična kreveta, druga spavaća sa krevetima na sprat
1/4, 1/5 mezoneta – Sofia -na jednom nivou dnevna soba sa kuhinjom i krevetom na rasklapanje za dve
osobe (ili dva klasična kreveta) i spavaća soba sa dva ili tri klasična kreveta na drugom nivou.
1/4, 1/5, 1/6 mezoneta – kuća Gorgones, Potidea – kuhinja sa krevetom na rasklapanje za dve osobe, odvojena spavaća soba sa francuskim krevetom i kupatilom na jednom nivou, druga spavaća soba sa drugim
kupatilom na drugom nivou
1/4 duplex – dnevna soba sa kuhinjom, dve spavaće sobe sa po jednim francuskim (ili dva klasična kreveta),
sve prostorije na istom nivou
1/5 duplex – dnevna soba sa kuhinjom i jednim klasičnim krevetom (ili krevetom na rasklapanje) i kuhinja,
dve spavaće sobe sa po jednim francuskim (ili dva klasična kreveta), sve prostorije na istom nivou
1/5 duplex – kuća Ammos – dnevna soba sa krevetom na rasklapanje za dve osobe, spavaća soba sa francuskim krevetom, druga spavaća soba sa jednim klasičnim krevetom
1/5+1 duplex – kuća Christos, Gerakini – dnevna soba sa ugaonim krevetom na rasklapanje, dve spavaće
sobe, jedna sa dva klasična kreveta, druga sa francuskim krevetom. Sve prostorije na istom nivou
1/6 duplex – dnevna soba sa kuhinjom i krevetom na rasklapanje, dve spavaće sobe sa po jednim francuskim
(ili dva klasična kreveta), sve prostorije na istom nivou
1/4 family room – dva dvokrevetna studija spojena vratima koji ih čine smeštajem za više osoba. Imaju dva
kupatila, dve kuhinje, dve terase,tj. sve što bi imali i dva dvokrevetna studija ali po nižoj ceni.
1/6 duplex – kuća Fotis, Sarti – kuhinja, dve spavaće sobe sa po jednim francuskim i jednim klasičnim krevetom, sve prostorije na istom nivou
1/6 mezoneta – kuća Lena, Sarti – kuhinja, dnevni boravak sa krevetom na rasklapanje i WC na donjem
nivou, dve spavaće sobe sa francuskim ili dva klasična kreveta i kupatilo na gornjem nivou.
1/6 mezoneta – kuća Alexandra, Nikiti – kuhinja sa trosedom na rasklapanje i spavaca soba sa dva kreveta, na
gornjem nivou trosed za dve osobe.
1/6 apartman sa galerijom – kuća Elli, Neos Marmaras – kuhinja, dnevni boravak sa trosedom na rasklapanje,
galerija sa dva klasicna kreveta, spavaca soba sa francuskim krevetom.
1/8 apartman sa galerijom -kuća Elli, Neos Marmaras – kuhinja, dnevni boravak sa trosedom na rasklapanje,
galerija sa 2 klasična kreveta, spavaća soba sa francuskim krevetom, druga spavaća soba sa 2 klasična kreveta.

2.   Vila Sofia  

Mapa vila Nikiti 2018
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>